Felhasználói feltételek és adatkezelési politika

Jelen „Adatvédelemi politika és felhasználási feltételek” célja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározza a kezelt adatok, illetve azok nyilvántartási rendszerének legfontosabb szabályait, mellyel biztosítható az adatvédelmi rendelkezésekhez fűződő követelmények magas szintű érvényesülése. Jelen Adatvédelmi Politika maradéktalanul biztosítja továbbá, hogy a Szolgáltató által kezelt adatokhoz jogosulatlanul senki ne férhessen hozzá, illetve nyilvánosságra azok ne kerülhessenek.

Honlapjaink használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a www.cmed.hu portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Felhasználási feltételek

A www.cmed.hu munkáját képzett szakorvosok és marketingesek segítik, akik írásaikkal az Ön jobb tájékoztatását szolgálják. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a portálon és a hírlevélben megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Szerzői jogok

A www.cmed.hu oldal teljes terjedelmében a Saldinvest Kft. munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A portálon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdona, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A portálon található szerzői jogvédelem adat álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Saldinvest Kft. www.cmed.hu honlap üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

Az adatkezelő neve:

Saldinvest Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Az adatkezelő címe:

1126 Budapest, Gyimes u. 9.
Elérhetőség:
info@cmed.hu

Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

A kezelt adatok köre:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok:

felhasználó név, vezeték és keresztnév, e-mail cím, telefonszám

Kihez kéri az időpontot kérdésre felsorolt orvosokból választás.

Az adatkezelés célja:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása („Orvos válaszol” rovatban kérdést tehet fel, hírlevelet igényelhet). A látogató által megadott e-mail címet és a telefonszámot kapcsolattartási célból a Szolgáltató felhasználhatja. A Szolgáltató valamennyi megadott adatot felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.
A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni. (Az oldal alján ezekről a sütikről részletesebb ismertetőt is talál.)

A portálon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. A nyereményjátékra jelentkezett felhasználók részére a későbbiekben a honlapon hirdetett nyereményjátékokról hírlevelet küld a Szolgáltató.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info@cmed.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Személyre szabott reklámok/tartalmak:

A felhasználó, amennyiben a felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást a Szolgáltató a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg.

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.  Ezek csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek  internetes webhelyein.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:
folyamatban, a NAIH felé a nyilatkozat benyújtva

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az info@cmed.hu e-mail címen.

Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti:
„A www.cmed.hu oldalon történő regisztrációm során megadott adataimat, valamint a regisztrációt követően a honlapon megadott különleges adataimat a Szolgáltató (Saldinvest Kft.) adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Tudomásul vettem, hogy 16 éven aluliak, kizárólag a törvényes képviselői hozzájárulásával adhatják meg az adataikat.”

Irányadó jog:

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekben, illetve a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaiban, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak.

Kérdése van?

A Saldinvest Kft. várja észrevételeit jelen „Felhasználói feltételek és adatkezelési politika”-val kapcsolatban, és kéri Önt, hogy amennyiben kérdései merülnek fel a kapcsolat menüponton keresztül tegye fel azokat.

A Szolgáltató alkalmanként frissítheti jelen dokumentumot.

(Módosítva: 2013.02.19., 2015.11.10.)

Bővebb információ a sütikről (cookie)

Ez a sütikre vonatkozó szabályzat leírja azoknak a sütiknek a különböző típusait és kezelésük módját, melyek a www.cmed.hu minden oldalán előfordulnak.

Ne feledje, hogy a sütik révén összegyűjtött információk személyes adatoknak minősülnek, Adatvédelmi Nyilatkozatunk rendelkezései vonatkoznak és kiegészítik a Sütikre vonatkozó szabályzatot.

Mik azok a sütik (cookie)?

A sütik olyan kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, melyek egy honlap meglátogatásakor töltődnek le a felhasználó számítógépére vagy mobil eszközére.

A sütiket a honlap tulajdonosa vagy harmadik személyek is elhelyezhetik. Széles körben használatosak a weboldalon végzett munka vagy általában a munka javítására, hatékonyabbá tételére.
Ez azért lehetséges, mert a weboldalak tudják olvasni és írni ezeket a fájlokat, képessé téve őket arra, hogy fontos információkat ismertessenek fel és emlékeztessenek a felhasználó számára, kényelmesebbé téve a használatot, a navigálást és jelen esetben a vásárlást is.

Néhány süti ‘ideiglenes (session) süti néven ismert, ezek a böngészés végén lejárnak. Vannak olyan sütik, melyek ‘állandó (persistent) süti néven ismertek, ezek a böngészések közti időben a számítógépben vagy a mobil eszközön tárolódnak.

Milyen sütiket használunk?

Az alábbiakban oldalunkon használt különböző süti típusok felsorolását találja.

A Sütik 3 fő csoportba oszthatók.

1. Feltétlenül Szükséges Sütik

Ezek a sütik elengedhetetlenek a honlapunk működéséhez és lehetővé teszik a felhasználó számára a honlapon történő mozgást és a szolgáltatások és funkciók használatát.
Ezen sütik nélkül a honlap nem fog olyan simán működni, ahogyan azt szeretnénk és nem leszünk képesek a Honlapot a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatásokkal és funkciókkal ellátni (pl.: biztonsági sütik).

2. Teljesítmény Sütik

Ezek a sütik arra vonatkozó információkat gyűjtenek össze, hogyan használják a felhasználók a honlapot. Az összegyűjtött információ névtelen és kizárólag a honlap működésének javítását szolgálja.
Például az ilyen sütik azt mutatják, melyek a honlap leglátogatottabb oldalai, segít annak megfigyelésében, hogy milyen nehézségekbe ütköznek a felhasználók a honlap látogatásakor, milyen információkat kedvelnek, keresnek, kerülnek.
Ez lehetővé teszi számunkra a weboldal összesített használati mintáinak megtekintését, inkább mint egy személy általi használatot.

1. Google Analytics
Oldalunk működése során a Google Analytics elemző szoftvert, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) hálózati elemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics sütik a honlap megjelenésére és a navigálás jobbítására vonatkozó összesítő statisztikai adatokat gyűjt össze. Ezeket a sütiket a mi engedélyünkkel a Google Analytics helyezi el és kezeli, melyről itt találhat (több nyelven) bővebb információt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Google Analytics egy tracking-cookie-t (követő sütit) alkalmaz annak érdekében, hogy újra fel lehessen ismerni azokat a felhasználókat, akik korábban már ellátogattak honlapunkra. Ennél a sütinél egy szöveges fájlról van szó, amelyet az Ön számítógépe rögzít, és amely lehetővé teszi a honlapunk látogatásának elemzését felhasználói profilok által (például: információk a tartózkodás idejéről, a körülbelüli földrajzi származásról, a felhasználói forgalom származásáról, a kilépő oldalakról és a felhasználói folyamatokról, stb.). A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a honlapunk használatát, jelentéseket készítsen számunkra a honlap aktivitásairól és további, a honlap és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A cookie segítségével a honlapunk használatáról nyert információkat (az Ön IP-címét is beleértve) általában a Google USA-ban található szerverére küldik és ott rögzítik.
A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által megküldött IP-címet nem kapcsolják össze a Google egyéb adataival. Ezen adatokat a Google csak törvényes előírások alapján, vagy a megbízás adatainak feldolgozása keretében adja át harmadik személynek. A Google semmi esetre sem köti össze az Ön adatait egyéb, a Google által felvett adatokkal.

3. Funkcionalitás sütik

Ezek sütik lehetővé teszik a honlap számára, hogy emlékezzen az ön választásaira a honlapon. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra több megerősített személyes adat összegyűjtését, például, emlékeznek az ön marketing választásaira, pl. arra, hogy ön engedélyezte vagy sem marketinggel kapcsolatos e-mailek küldését. Ezek a sütik arra is használhatók, hogy emlékezzenek az ön által testre szabott honlapon végzett szövegméret, betűtípus vagy más részek módosításaira. Használhatók olyan, ön által kért szolgáltatásokra is, mint pl. egy cikk kommentálása.
Ezen sütik által összegyűjtött adatok névtelenek és nem követik az ön más oldalakon végzett böngészési tevékenységét.

Néhány példa:

1. Nyelv
A nyelvi sütik a kiválasztott nyelv tárolására és a helyes beállítások megmutatására használatosak.

2. Földrajzi fekvés
Az ön IP cím által meghatározott, közelítőleges címe (város, állam, ország, irányítószám), mely megmarad a megfelelő ország automatikus kiválasztása érdekében és megmutatja az adott területen belüli kiskereskedőket és bemutató napokat.

3. Hivatkozási oldal
A hivatkozási oldal (az az oldal, amelyet Weboldalunk előtt látogatott meg) rögzítésre kerülhet az ön kedvelt beállításainak jobb megértése érdekében.

4. Az oldal története
Az oldal története sütik a meglátogatott oldalak sorrendjének nyomon követését szolgálják. Ha Weboldalunk látogatása közben hibaüzenet jelenik meg, a süti információ elmentésre kerül egy log fájlban a hiba jelentése és megoldása érdekében.

Hogyan kezelheti a Sütiket?

Bármikor megtagadhatja vagy elfogadhatja a Honlapról származó sütiket a böngésző beállításának aktiválásával.
A sütik engedélyezését vagy letiltását szolgáló eljárásra vonatkozó információkat a szolgáltató böngészőjének honlapján, a súgó képernyőjén keresztül érheti el.
(A leggyakrabban használt böngészőkkel kapcsolatos információkért ellátogathat az alábbi, nem hozzánk tartozó, angol nyelvű oldalra http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik letiltása esetén oldalunk nem minden funkciója működik rendeltetésszerűen!!!

C-MED Rehabilitációs és Diagnosztikai Központ